Επιστημονικός Διευθυντής, Διευθυντής Τμήματος Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Βαριατρικής και Ρομποτικής Χειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test