Καρδιολόγος, Επιμελητής Β’ Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κολεντίνης Μιχαήλ
Καρδιολόγος