Καρδιολόγος- Αρρυθμιολόγος, Διευθυντής, Ιατρικό Π. Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κατσίβας Απόστολος
Καρδιολόγος