Η επίδραση του περιβάλλοντος στην καρδιαγγειακή υγεία

Γράφει ο Δημήτρης Τσιαχρής, Καρδιολόγος - Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος, Διευθυντής Εργαστηρίου Βηματοδότησης & Ηλεκτροφυσιολογίας Athens Heart Center, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Ποιοι είναι οι άξονες της έννοιας περιβάλλον που επηρεάζουν την καρδιαγγειακή υγεία?

Οι βασικοί άξονες που έχουν μελετηθεί και έχει αναδειχθεί σημαντική επίδραση στην λειτουργία της καρδιάς και των αγγείων είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, το υψόμετρο, οι αλλαγές θερμοκρασίας και ο περιβαλλοντικός θόρυβος

Πως επιδρά η ατμοσφαιρική ρύπανση στην καρδιά και στα αγγεία?

Αναφερόμαστε στα αιωρούμενα σωματίδια που περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα, μόλυβδο, αρσενικό, κάδμιο και άλλα επιβλαβή στοιχεία. Στις αναπτυγμένες χώρες του Δυτικού κόσμου με τον βιομηχανικό τρόπο ανάπτυξης σε μεγάλα αστικά κέντρα υπήρξε συσσωρευμένη ατμοσφαιρική ρύπανση με άμεση επίδραση στο αναπνευστικό σύστημα στις δεκαετίες του 60 και 70. Ήδη από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα το 80% των εμφραγμάτων και των εγκεφαλικών είχε αποδοθεί στην αλλαγή του τρόπου ζωής και συσχετισθεί με την ατμοσφαιρική ρύπανση μέσω της προαγωγής της αθηρωμάτωσης. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται από το 2000 στην Κίνα ενώ η εφαρμογή μοντέλων πράσινης οικονομίας έχουν μειώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη και Αμερική με παράλληλη σταθεροποίηση ή/και μείωση των συνδεόμενων καρδιαγγειακών συμβάντων.

Πως μας επηρεάζουν τα μεγάλα υψόμετρα?

Άμεσα παρατηρείται αύξηση της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας και σε πιο ακραίες συνθήκες (>2.500 μέτρα) σχετική υποξυγοναιμία και αύξηση των πνευμονικών πιέσεων. Οι φυσιολογικοί οργανισμοί προσαρμόζονται και επανέρχονται σε 2 περίπου εβδομάδες, ασθενείς όμως με καρδιακή ανεπάρκεια πρέπει να τροποποιήσουν την αγωγή τους και να μειώσουν τη δραστηριότητά τους για να αποφύγουν σοβαρή επιδείνωση.

Υπάρχει εποχική κατανομή των καρδιαγγειακών συμβάντων?

Γνωρίζουμε ότι τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά είναι πλέον συχνότερα στους χειμερινούς μήνες αλλά και σε συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών ή μεγάλων αλλαγών θερμοκρασίας. Αντίστοιχα έχει καταγραφεί από ασθενείς που φέρουν μόνιμους βηματοδότες και απινιδωτές ότι παροξυσμοί κολπικής μαρμαρυγής αλλά και θανατηφόρες αρρυθμίες όπως οι κοιλιακές ταχυκαρδίες εμφανίζονται συχνά στις περιόδους μεγάλων απότομων αλλαγών θερμοκρασίας

Ποια είναι η επίδραση του περιβαλλοντικού θορύβου?

Ενόχληση από περιβαλλοντικό θόρυβο ορίζουμε βασικά την αφύπνιση από έντονο θόρυβο (αυτοκίνητα, αεροπλάνα, τρένα) με επακόλουθο στρες, αύξηση της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας. Είναι εντυπωσιακή η αύξηση καρδιαγγειακών συμβάντων σε ασθενείς που αναφέρουν ενόχληση από θόρυβο ενώ είναι πλέον τεκμηριωμένη και η πυροδότηση επεισοδίων κολπικής μαρμαρυγής και κοιλιακών αρρυθμιών σε αυτές τις συνθήκες.