Χημειοεμβολισμός Ήπατος

Ως χημειοεμβολισμός νοείται ο συνδυασμός χορήγησης υψηλής δόσης κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας απευθείας μέσα στο όργανο που πάσχει από καρκίνο και της απόφραξης των τροφοφόρων αρτηριών του όγκου μέσω εμβολισμού.

Ο χημειοεμβολισμός εκτελείται με στόχο είτε να προκαλέσει σημαντική συρρίκνωση του όγκου προκειμένου να καταστεί χειρουργήσιμος, είτε να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό τρόπο τα κλινικά συμπτώματα του καρκίνου, ανακουφίζοντας και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές χημειοεμβολισμού:

  • Διακαθετήριος Εμβολισμός. Στο διακαθετήριο εμβολισμό, οι Επεμβατικοί Ακτινολόγοι τοποθετούν μέσω ενός καθετήρα μικροσωματίδια εντός των αρτηριών του όγκου, με στόχο την απόφραξή τους και την ελάττωση της τροφοδοσία του όγκου με αίμα.
  • Εμβολισμός με Ραδιενεργό Ύττριο-90. Κατά τον εμβολισμό με ύττριο-90 ακολουθείται η ίδια διαδικασία με το χημειοεμβολισμό με τη διαφορά ότι τα μικροσωματίδια που χορηγούνται για την απόφραξη των τροφοφόρων αρτηριών του όγκου είναι ραδιενεργά.

Ο χημειοεμβολισμός του ήπατος γίνεται με τοπική αναισθησία. Ο Επεμβατικός Ακτινολόγος εισάγει έναν μικρό καθετήρα στη μηριαία αρτηρία, τον οποίο στη συνέχεια καθοδηγεί εντός της ηπατικής αρτηρίας.

Εκεί χορηγεί μέσω τους καθετήρα υψηλές δόσεις χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.

Το πλεονέκτημα του χημειοεμβολισμού του ήπατος είναι ότι η χορήγηση του χημειοθεραπευτικού φαρμάκου γίνεται απευθείας εντός του όγκου και τον καταστρέφει εκλεκτικά χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά το υπόλοιπο, υγιές όργανο.