Αιματολόγος, Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Χανδρινού Ελένη
Αιματολόγος