Ουρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΓΙΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test