Γαστρικό Μανίκι (sleeve gastrectomy)

Το «γαστρικό µανίκι» (sleeve gastrectomy) είναι η επέμβαση που εφαρμόζεται όλο και πιο συχνά παγκοσμίως και τείνει να αποτελέσει τη χειρουργική λύση πρώτης επιλογής για τη νοσογόνο παχυσαρκία.

Η µέθοδος του γαστρικού µανικίου έκανε το «ντεμπούτο» της στις αρχές του 2000 ως εναλλακτική πρακτική στο γαστρικό δακτύλιο.

Το «γαστρικό μανίκι» αφορά στη λαπαροσκοπική αφαίρεση τµήµατος του στοµάχου, η οποία δίδει στο στοµάχι σχήµα σωλήνα (µανίκι) περιορίζοντας τη χωρητικότητα και εξαφανίζοντας το αίσθημα της πείνας µε ορµονικό µηχανισµό, διότι στο τµήµα του στοµάχου που αφαιρείται εκκρίνεται η γρελίνη, η ορµόνη της «πείνας», µε αποτέλεσμα µετά την επέμβαση οι ασθενείς με γαστρικό μανίκι να µην πεινούν καθόλου.

Το χειρουργείο πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία, διαρκεί περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά και ο ασθενής επιστρέφει στο δωµάτιό του. Η νοσηλεία διαρκεί 3 - 4 ηµέρες, επειδή τις πρώτες δεν επιτρέπεται ο ασθενής να σιτιστεί και πρέπει να προσλαμβάνει τα απαραίτητα διατροφικά του στοιχεία µε ορό. ∆εν υπάρχει µετεγχειρητικός πόνος και ο ασθενής κινητοποιείται το ίδιο απόγευµα.

Ύστερα από ένα µήνα διατροφικής προσαρμογής, οι ασθενείς με γαστρικό μανίκι µπορούν να καταναλώσουν σχεδόν κάθε είδους τροφή, της οποίας όµως η ποσότητα θα είναι εντυπωσιακά µικρή. Το στοµάχι θα αυξήσει προοδευτικά τη χωρητικότητά του για να φθάσει σε ποσότητες φαγητού ισοδύναμες µε µία µικρή µερίδα εστιατορίου 6 µήνες µετά την επέμβαση. Εκεί, η χωρητικότητα θα σταθεροποιηθεί και το στοµάχι δε θα αποκτήσει ποτέ την παλιά του χωρητικότητα.

Ο ασθενής θα βιώσει ένα αίσθημα ελευθερίας µε σηµαντική και γρήγορη απώλεια βάρους, χωρίς πείνα και δίχως «εξάρτηση» από έντονη ιατρική παρακολούθηση.