Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες στην παιδική ηλικία: πότε ανησυχούν οι γονείς, πότε παραπέμπουν οι παιδίατροι

Γράφει η Κάτια Σοφιανού, Παιδίατρος - Παιδο-αναπτυξιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών
 

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι δυσκολίες που μπορούν να εμφανιστούν στην ανάγνωση, γραφή, συλλαβισμό και μαθηματικές δεξιότητες.

Παιδιά που έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση εμφάνισης αυτών των δυσκολιών είναι:

 • Παιδιά με σχετικό κληρονομικό ιστορικό
 • Παιδιά με ιστορικό προωρότητας, νοσηλεία σε μονάδα νεογνών, δίδυμη κύηση
 • Παιδιά που στην προσχολική ηλικία είχαν δυσκολίες στην οργάνωση, προσοχή, υπερκινητικότητα και αργή εξέλιξη λόγου

 Οι γονείς θα πρέπει να αναζητούν βοήθεια από την προσχολική ηλικία αν τα παιδιά τους εμφανίσουν κάποια από τις παραπάνω δυσκολίες. Επίσης θα πρέπει να έχουν ετήσια παρακολούθηση εάν το παιδί τους ήταν πρόωρο ή είχε νοσηλευτεί σε μονάδα. Τέλος θα πρέπει να έχουν έναν αυξημένο βαθμό υποψίας σε περίπτωση οικογενειακού ιστορικού.

Ο Παιδίατρος θα πρέπει να συστήσει αναπτυξιακή αξιολόγηση σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αλλά και στην περίπτωση που οι γονείς αναφέρουν τα εξής:

 • Αργό ρυθμό ανάγνωσης
 • Λανθασμένο ξεκίνημα, απώλεια θέσης, επανάληψη ανάγνωσης λέξης. Ανακριβής διαχωρισμός φράσεων.
 • Δυσκολία κατανόησης και απομνημόνευσης κειμένου
 • Παραλείψεις, υποκαταστάσεις, στρεβλώσεις ή προσθήκες λέξεων ή συλλαβών σε λέξεις.
 • Αναστροφές λέξεων μέσα σε προτάσεις ή γραμμάτων μέσα σε λέξεις
 • Δυσκολία ολοκλήρωσης σχολικών εργασιών στον προβλεπόμενο χρόνο μέσα στην τάξη.
 • Δυσκολία διατήρησης προσοχής
 • Δυσκολία οργάνωσης χώρου και χρόνου μελέτης

Επίσης ο παιδίατρος θα μπορούσε να ζητήσει ένα δείγμα γραπτού κειμένου ενός παιδιού με δυσκολίες.

Στα πλαίσια της αναπτυξιακής εξέτασης που γίνεται στο Αναπτυξιακό Ιατρείο του Ιατρικού κέντρου των παιδιών και ανάλογα με την ηλικία του μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα εργαλεία:

 • Κείμενα προσαρμοσμένα στην ηλικία του παιδιού για ανάγνωση και γραφή
 • Έλεγχος φωνολογικής ενημερότητα  (ΜΕΤΑΦΩΝ- βραχεία χορήγηση)
 • Κλίμακες ΑΘΗΝΑ τεστ
 • Κλίμακες αναπτυξιακών εργαλείων π.χ. Griffiths
   

Στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που προαναφέρθηκαν μπορεί να συνεισφέρουν δυσκολίες όπως:

 • Δυσκολία αναγνώρισης γραμμάτων/ συμβόλων γραμμάτων
 • Δυσκολίες στην βραχεία ακουστική και οπτική μνήμη
 • Ανεπαρκής Φωνολογική ενημερότητα
 • Δυσκολίες στην ταχεία αυτοματοποιημένη κατονόμαση- Rapid Automated Naming (RAN)
Covid-19
Προπληρωμή Test