Νευροχειρουργός, Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Δρόσος Χρήστος
Νευροχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test