Διόρθωση ουλών

Η πλαστική χειρουργική μπορεί να συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση των ουλών, με εγχειρητικό ή μη χειρουργικό τρόπο.

Ο τρόπος αντιμετώπισης τους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Αν προέρχονται από ατύχημα και τι είδους, ο τρόπος με τον οποίο έγινε, η βλάβη στο δέρμα (εγκαύματα, χειρουργικές επεμβάσεις, τραυματισμός) και η ικανότητα επούλωσης που έχει κάθε οργανισμός.

Η φύση έχει προβλέψει τη βελτίωσή τους με το πέρασμα του χρόνου, όχι όμως την πλήρη εξαφάνισή τους.

Η πλαστική χειρουργική, προσφέρει τη δυνατότητα για ουσιαστική αντιμετώπιση των ουλών, αλλά και απόκρυψης τους σε σημείο του σώματος, ώστε να μην είναι τόσο ορατές.

Η χρήση των laser μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της υφής και του χρώματος των ουλών, έτσι ώστε να μειώνονται τα έντονα σημάδια που προκύπτουν από τις ουλές.

Εάν όμως οι ουλές είναι πολύ μεγάλες σε έκταση, τότε η χειρουργική προσέγγιση θεωρείται απαραίτητη.

Εφαρμογές

Η αφαίρεση της ουλής και η διευθέτηση με τοπική πλαστική είναι μία από τις απλούστερες χειρουργικές τεχνικές.

Η διάταση των ιστών αποτελεί μία σχετικά νέα τεχνική αντιμετώπισης των ουλών. Ενδείκνυται για τη διόρθωση ιδιαίτερα εκτεταμένων ουλών, όπως είναι οι μετεγκαυματικές ουλές.

 Τα δερματικά μοσχεύματα, οι κρημνοί και τα συνθετικά υποκατάστατα του δέρματος, συχνά δίνουν σημαντικές λύσεις στα προβλήματα διόρθωσης σοβαρών ουλών.

Οι περισσότερες διορθώσεις ουλών, που αφορούν στο πρόσωπο, μπορούν να γίνουν με τοπική αναισθησία. Σε διαφορετικές και δυσκολότερες περιπτώσεις απαιτείται γενική νάρκωση

Covid-19
Προπληρωμή Test