Διαδερμική επιδόρθωση της ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας με Mitralclip

H ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας διακρίνεται σε οργανική και λειτουργική.

Η οργανική ανεπάρκεια οφείλεται σε βλάβη της βαλβίδας αυτής καθαυτής που οδηγεί σε ανεπαρκή σύγκλιση της, ενώ η λειτουργική σε βλάβη της καρδιάς και πιο συγκεκριμένα της αριστερής κοιλίας (έμφραγμα, διάταση της κοιλίας, μυοκαρδιοπάθειες), η οποία προκαλεί ανεπάρκεια και στη βαλβίδα.

Ενώ για την οργανική ανεπάρκεια της βαλβίδας η θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική επιδιόρθωση, σε περιπτώσεις λειτουργικής ανεπάρκειας εφαρμόζεται με εξαιρετικά αποτελέσματα η διαδερμική επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας με Mitraclip

Ποιοί ασθενείς είναι δυνητικά υποψήφιοι για επιδιόρθωση της βαλβίδας με Mitralclip:

Όσοι ασθενείς έχουν ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας και:

  • Δύσπνοια
  • Χαμηλό κλάσμα εξώθησης 
  • Παλαιό έμφραγμα του μυοκαρδίου  
  • Διάταση της αριστερής κοιλίας
  • Υψηλό προεγχειρητικό κίνδυνο

Tι είναι το Mitralclip

Το πρώτο σύστημα διαθερμικής επιδιόρθωσης της μιτροειδούς βαλβίδας είναι το Mitralclip.  Η τεχνική προέκυψε από την ανάγκη για μια επεμβατική μέθοδο χαμηλού κινδύνου που να μπορεί να εφαρμοσθεί σε ασθενείς με σοβαρή δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας και συνυπάρχοντα σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπίζονταν συνήθως συντηρητικά καθώς οι χειρουργοί αρνούνταν να τους χειρουργήσουν λόγω του υψηλού χειρουργικού κινδύνου.

Η επέμβαση τοποθέτησης του Mitralclip διενεργείται με οδό πρόσβασης την δεξιά μηριαία φλέβα. Ο καθετήρας με το Mitralclip προωθείται διαμέσου της κάτω κοίλης φλέβας στο δεξιό κόλπο. Στη συνέχεια περνάει ο καθετήρας διαμέσου του μεσοκολπικού διαφράγματος από τον δεξιό καρδιακό κόλπο στον αριστερό κόλπο της καρδιάς.

Αυτό επιτυγχάνεται με συνεχή ακτινοσκοπικό και υπερηχογραφικό έλεγχο. Έτσι προωθείται η συσκευή πίσω από τη μιτροειδή βαλβίδα και τοποθετείται το εμφύτευμα (Mitralclip) στα χείλη της μιτροειδούς βαλβίδας. Η επέμβαση γίνεται υπό την συνεχή καθοδήγηση μέσω τρισδιάστατης διοισοφάγειας υπερηχοκαρδιογραφίας. Με τον τρόπο αυτό συγκλείεται η βαλβίδα στο σημείο που ανεπαρκεί και επιτυγχάνεται η ελάττωση ή και η πλήρης εξάλειψη της ανεπάρκειας.

Ο ασθενής κατά την επέμβαση είναι διασωληνωμένος. Μετά το πέρας αυτής αποσωληνώνεται εντός της ημέρας και πηγαίνει την επόμενη στο σπίτι του.

Η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της βαλβίδας με Mitraclip οδηγεί σε ελάττωση η εξάλειψη της ανεπάρκειας της βαλβίδας, βελτίωση των συμπτωμάτων της καρδιακής ανεπάρκειας, καθώς και στην ελάττωση του αριθμού των εισαγωγών στο νοσοκομείο.

Η πρωτοποριακή αυτή επέμβαση διενεργείται από την ομάδα της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής με Διευθυντή τον Επεμβατικό Καρδιολόγος Βλάση Νινιό,  η οποία διαθέτει εμπειρία 700 και πλέον περιστατικών. Επίσης, συμμετέχει στην ευρωπαϊκή πολυκεντρική μελέτη RESHAPE που αποσκοπεί στο να καταδείξει την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης πέραν από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που υποβάλλονται σε τοποθέτηση Mitralclip.