Καρδιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΔΕΛΗΟΓΛΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Καρδιολόγος