Athens Heart Center

Γράφει ο Χριστόδουλος Στεφανάδης , Καθηγητής Καρδιολογίας Διευθυντής Πρότυπου Κέντρου Καρδιάς και  Αγγείων (Athens Heart Center) στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Η καρδιολογία είναι μία σύγχρονη ειδικότητα με αλματώδη εξέλιξη και ραγδαία μεταστροφή στον τρόπο και στο πεδίο εφαρμογής της. Το Πρότυπο Κέντρο Καρδιάς και Αγγείων “Athens Heart Center” στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών καλύπτει όλο το φάσμα των σύγχρονων εξελίξεων της καρδιολογίας, στοχεύοντας παράλληλα στην παραγωγή και προαγωγή ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου.

Βασικοί άξονες του Athens Heart Center είναι η Καρδιολογική Κλινική, το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, το Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας - Βηματοδότησης και τα αναβαθμισμένα, καινοτόμα Διαγνωστικά Εργαστήρια και Μονάδες, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα της καρδιολογίας με την πλέον σύγχρονη προσέγγιση.

Η Καρδιολογική Κλινική είναι μία πλήρως εξοπλισμένη και οργανωμένη καρδιολογική κλινική, με άριστο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που ανά πάσα στιγμή βρίσκεται στη διάθεση των ασθενών έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε οξύ ή χρόνιο καρδιολογικό περιστατικό. Η άρτια παρακολούθηση των ασθενών διευκολύνεται μέσω των συστημάτων τηλεμετρίας και της συνεχούς εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού.

Το Εργαστήριο Επεμβατικής Καρδιολογίας διαθέτει δύο σύγχρονες αίθουσες αιμοδυναμικού εργαστηρίου. Η σύγχρονη προσέγγιση στην επεμβατική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου απαιτεί τη διενέργεια τόσο στεφανιογραφίων όσο και αγγειοπλαστικών με stent, από το χέρι και την κερκιδική αρτηρία, επιτυγχάνοντας .ποίηση του ασθενούς και την έξοδό του από το νοσοκομείο την ίδια μέρα.

Βασική δέσμευση και αποστολή του Εργαστηρίου είναι η διενέργεια της πρωτογενούς αγγειοπλαστικής οποιαδήποτε ώρα και ημέρα. Της άμεσης, δηλαδή, διάνοιξης της αποφραγμένης αρτηρίας σε περίπτωση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου με άριστα αποτελέσματα. Η μέθοδος είναι διεθνώς καθιερωμένη ως η καλύτερη αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος, απαιτεί ετοιμότητα και έμπειρο προσωπικό και πραγματοποιείται σε πολύ λίγα κέντρα στη χώρα μας σε 24/ωρη βάση.

Άμεση προτεραιότητα είναι η προώθηση του προγράμματος διαδερμικής εμφύτευσης αορτικής βαλβίδας (TAVI), για την οποία οι πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της διαδερμικής προσέγγισης των δομικών καρδιοπαθειών, συχνά υπερέχοντας της χειρουργικής προσέγγισης με διάνοιξη του θώρακα. Στο Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης του Athens Heart Center

πραγματοποιείται όλο το φάσμα των επεμβάσεων ηλεκτροφυσιολογίας και βηματοδότησης. Το εργαστήριο είναι διαθέσιμο όλες τις μέρες και ώρες της εβδομάδας, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, για εμφυτεύσεις μόνιμων βηματοδοτικών συστημάτων σε ασθενείς, όπου η εμφύτευση του βηματοδότη είναι επείγουσα.

Από τον Οκτώβριο του 2015, το Athens Heart Center είναι το πρώτο κέντρο στην Αττική, και το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών το μοναδικό ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου θα πραγματοποιούνται εμφυτεύσεις των χωρίς καλώδια πρωτοποριακής τεχνολογίας βηματοδοτών Micra, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης διεθνούς κλινικής μελέτης. Η καινοτόμος συσκευή εμφυτεύεται διαμέσου της μηριαίας φλέβας, είναι 93% μικρότερη από τους υπάρχοντες βηματοδότες και ελαχιστοποιεί τις επιπλοκές καθώς δεν έχει καλώδια ή δεν απαιτεί τη δημιουργία «θήκης» στο στήθος, αποτελώντας την επιτομή της νανοτεχνολογίας.

Η εμφύτευση του απινιδωτή αποτελεί πλέον αναγνωρισμένη θεραπεία, που προλαμβάνει τον αιφνίδιο θάνατο σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και σε ασθενείς με έμφραγμα μυοκαρδίου, διατατική μυοκαρδιοπάθεια, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και ηλεκτρικά νοσήματα της καρδιάς. Παράλληλα, ένας στους τρεις ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια χρήζουν επίσης εμφύτευσης αμφικοιλιακών συστημάτων μαζί με τον απινιδωτή. Ο απινιδωτής προλαμβάνει από την αιφνίδια επέλευση του καρδιακού θανάτου, ενώ ο αμφικοιλιακός βηματοδότης, στους κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς, επανασυγχρονίζει την καρδιακή σύσπαση βελτιώνοντας θεαματικά την καρδιακή λειτουργία και την κλινική κατάσταση του ασθενούς.

Η κολπική μαρμαρυγή είναι μία νόσος που απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση, με κατάλληλη επιλογή της αντιπηκτικής, αντιαρρυθμικής και επεμβατικής θεραπείας αλλά και των συνοδών νοσημάτων σε συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες. Η επιλογή των ασθενών για κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής επιτελείται μέσω της πρώτης στην Ελλάδα ειδικής Μονάδας Κολπικής Μαρμαρυγής.

Οι επεμβάσεις κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής πραγματοποιούνται, τόσο με τη σύγχρονη μέθοδο της κρυοπηξίας, όσο και με τη βοήθεια των πιο σύγχρονων συστημάτων ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης, τα οποία προσφέρουν επίσης αντικειμενική εκτίμηση κάθε καυτηριασμού (CARTO 3, Smart-touch). Η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων αυτών υπερβαίνει το 80% στο εργαστήριο επεμβατικής ηλεκτροφυσιολογίας του Athens Heart Center.

Στο εργαστήριο υπάρχει εμπειρία και ειδικό ενδιαφέρον, επίσης, αναφορικά με τη διαχείριση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες στο πλαίσιο της Μονάδας Αρρυθμιών. Με βάση τον ενδεδειγμένο κλινικοεργαστηριακό έλεγχο επιλέγονται οι ασθενείς στους οποίους θα πραγματοποιηθούν με ιδιαίτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα οι ενδοκαρδιακές και επικαρδιακές καταλύσεις κοιλιακών ταχυκαρδιών. Η Μονάδα Αρρυθμιών στοχεύει στην επιλογή των ασθενών με υπερκοιλιακές αρρυθμίες και δεμάτια για επεμβάσεις κατάλυσης, οι οποίες συχνά επιτυγχάνουν οριστική ίαση και απαλλαγή από οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή.

Καινοτομία του Athens Heart Center είναι τα αναβαθμισμένα καινοτόμα Διαγνωστικά Εργαστήρια και Μονάδες. Στο Εργαστήριο Ηχοκαρδιολογίας διενεργούνται ανά πάσα στιγμή τρισδιάστατο ηχοκαρδιογράφημα με χρήση σύγχρονων τεχνικών, διοισοφάγειο ηχοκαρδιογράφημα, ενώ ξεχωριστή εμπειρία υπάρχει στη διενέργεια Stress echo με δοβουταμίνη για τη διάγνωση στεφανιαίας νόσου και Stress echo με εργομετρικό ποδήλατο για διερεύνηση βαλβιδοπαθειών και για έλεγχο βιωσιμότητας του μυοκαρδίου.

Στο Εργαστήριο Κοπώσεων, Ελέγχου Αρρυθμιών και Καταγραφών Πίεσης του Athens Heart Center πραγματοποιούνται test κοπώσεως, καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως σε εργομετρικό ποδήλατο, δοκιμασία ανάκλισης για διερεύνηση συγκοπής, holter ρυθμού με δυνατότητα εκτίμησης του κινδύνου αιφνίδιου θανάτου σε περιπτώσεις ασθενών με δομική καρδιοπάθεια, και 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πιέσεως (holter πιέσεως) σε σύνδεση με την Μονάδα Υπέρτασης. Είναι δυνατή επίσης η διενέργεια ελέγχων και ρύθμισης βηματοδοτικών και απινιδωτικών συστημάτων.

Οι Μονάδες του “Athens Heart Center” σκοπό έχουν τη συστηματική, ολιστική και σύγχρονη αντιμετώπιση όλου του φάσματος των καρδιολογικών νοσημάτων, από τους πλέον εξειδικευμένους καρδιολόγους που τις στελεχώνουν.

Στη Μονάδα Υπέρτασης διενεργείται πλήρης διαγνωστικός και εργαστηριακός έλεγχος (holter πιέσεως, triplex καρδιάς, μέτρηση αλβουμινουρίας, εκτίμηση περιφερικών αγγείων). Έμφαση δίνεται στη διερεύνηση της δευτεροπαθούς υπέρτασης και στην επιλογή ασθενών για αγγειοπλαστική νεφρικών αρτηριών, αφαίρεση ενδοκρινικών όγκων και θεραπεία υπνικής άπνοιας. Παράλληλα, διερευνώνται επισταμένως οι περιπτώσεις ανθεκτικής υπέρτασης και  επιλέγονται ασθενείς για απονεύρωση νεφρικών αρτηριών.

Στην Μονάδα Μυοκαρδιοπαθειών και Κληρονομικών Νοσημάτων παρακολουθούνται ασθενείς και οικογένειες με διάγνωση κληρονομικού καρδιαγγειακού νοσήματος, ενώ διενεργείται επίσης προαγωνιστικός και προαθλητικός έλεγχος.

Στη Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου πραγματοποιείται η κατάλληλη διαγνωστική προσέγγιση της νόσου, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο εργαστήριο Ηχοκαρδιολογίας και τη διενέργεια stress echo ενώ εφαρμόζεται η αντίστοιχη βέλτιστη επεμβατική και μη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Στη Μονάδα Συγκοπής πραγματοποιείται η κατάλληλη διαγνωστική προσέγγιση με holter ρυθμού, triplex καρδιάς, δοκιμασία ανάκλισης και εμφύτευση loop recorders, εκτιμάται η πρόγνωση των ασθενών και επιλέγονται οι ασθενείς που είναι κατάλληλοι για την εμφύτευση βηματοδοτικών και απινιδωτικών συστημάτων.

Στη Μονάδα Καρδιοπάθειας Κύησης παρακολουθούνται σε συνεργασία με τους γυναικολόγους κυοφορούσες που αναπτύσσουν υπέρταση κύησης, όπως επίσης και γυναίκες με προϋπάρχοντα καρδιολογικά προβλήματα που κυοφορούν.

Στη Μονάδα Μεταβολικών και Παθολογικών Νοσημάτων παρακολουθούνται ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, μεταβολικό σύνδρομο, νοσηρά παχυσαρκία και ειδικά μεταβολικά παθολογικά νοσήματα και εκτιμάται ο καρδιολογικός τους κίνδυνος.

Στόχος των Μονάδων και των Εργαστηρίων του Πρότυπου Κέντρου Καρδιάς και Αγγείων είναι πέραν από την παροχή των βέλτιστων και πρωτοποριακών υπηρεσιών υγείας σε κλινικό επίπεδο, η παραγωγή ερευνητικού έργου από το διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό προσωπικό αλλά και εκπαιδευτικού έργου, είτε σε προπτυχιακό επίπεδο με εκπαίδευση φοιτητών είτε παρέχοντας υψηλού επιπέδου κλινική εκπαίδευση σε ειδικευόμενους καρδιολογίας. Απώτερος σκοπός είναι να μετεξελιχθεί το Athens Heart Center σε κέντρο εκπαίδευσης ειδικών καρδιολόγων από όλη την Ευρώπη σε ειδικές πρωτοποριακές τεχνικές εξασφαλίζοντας την αυτοτέλειά του.