Τώρα.. ό,τι συμβαίνει - 16/12/17, Κ. Κωνσταντινίδης – Λαπαροσκοπική & Ρομποτική Χειρουργική