Το Τμήμα Χειρουργικής Ήπατος-Παγκρέατος προάγει και εφαρμόζει τις καινοτομίες της σύγχρονης χειρουργικής.

Γράφουν ο Ευστάθιος Παπαλάμπρος, Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και ο Δρ. Αθανάσιος Πέτρου, Ειδικός Χειρουργός Ήπατος, Χοληφόρων, Παγκρέατος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Το Τμήμα Χειρουργικής Ήπατος-Παγκρέατος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για την πρόληψη, διάγνωση, αλλά κυρίως τη θεραπευτική διαχείριση κάθε νεοπλασματικής πάθησης του παγκρέατος και του ήπατος.

Η εξειδικευμένη, χειρουργική ομάδα του Τμήματος,  με Διευθυντή τον Ευστάθιο Παπαλάμπρο και σε συνεργασία με διακεκριμένους ιατρούς του Ομίλου, έχει να επιδείξει ένα επιστημονικά πρωτοποριακό έργο, το οποίο αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς σε διεθνείς ιατρικές συναντήσεις. Ασθενείς, με νόσο μη διαχειρίσιμη στην Ελλάδα, οι οποίοι απευθύνονταν μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, έχουν πλέον τη δυνατότητα να τυγχάνουν θεραπείας και να έχουν πρόσβαση σε αντίστοιχες, πρωτοποριακές μεθόδους.

Από την αρχή της λειτουργίας του Τμήματος και σε διάστημα δύο ετών, η ομάδα κατάφερε να επιτύχει τη διεκπεραίωση περιστατικών υψηλής βαρύτητας και απαιτήσεων, με απόλυτη επιτυχία, μηδενική θνητότητα, ελάχιστη νοσηρότητα και αξιοσημείωτα μικρό χρόνο νοσηλείας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η πλειονότητα των ασθενών δε χρειάστηκε να μεταγγιστεί. Όλα αυτά ως αποτέλεσμα των προηγμένων και καινοτόμων τεχνικών, που πρώτη εφάρμοσε στον ιδιωτικό χώρο της χειρουργικής ήπατος, στην Ελλάδα.

Η ομάδα εξειδικευμένων χειρουργών του Τμήματος Ήπατος-Παγκρέατος, με επιστημονικό υπεύθυνο το Δρ. Αθανάσιο Πέτρου, πρώτη εισήγαγε, εφάρμοσε και δημοσίευσε την εμπειρία της για τη μέθοδο ηπατεκτομής ALPPS (Associating Liver Partition and Portal vein Ligation for Staged hepatectomy). Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί την πιο εξελιγμένη παγκοσμίως μέθοδο ηπατικής χειρουργικής  και δίνει, πλέον, τη δυνατότητα σε ασθενείς, που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ανεγχείρητοι, να υποβληθούν σε θεραπεία.

Πιστοί στην υπόσχεση, αλλά και προσηλωμένοι στην προσπάθεια για συνεχή αναβάθμιση, οι ιατροί του Τμήματος εντάσσουν στις υπηρεσίες και γνωστοποιούν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους διεθνώς, οι οποίες θα προσφέρονται και από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών. 

Πέρα των ήδη εφαρμοσμένων τεχνικών αναίμακτης χειρουργικής και μείζονων ηπατεκτομών, ενός ή δύο σταδίων, το επόμενο βήμα αποτελεί η ελάχιστα επεμβατική και δη, λαπαροσκοπική χειρουργική του ήπατος, Ήδη, οι χειρουργοί της ομάδας πραγματοποίησαν με επιτυχία την πρώτη στην Ελλάδα λαπαροσκοπική ALPPS ηπατεκτομή, υβριδική λαπαροσκοπική ηπατεκτομή και Ablation, όπως και σειρά δύσκολων ηπατεκτομών με αμιγώς λαπαροσκοπική προσέγγιση.

Σκοπός της ομάδας είναι να προσφέρουν στους ασθενείς, όταν αυτό ενδείκνυται, το μέγιστο ογκολογικό αποτέλεσμα, με ελαχιστοποιημένη νοσηλεία, υψηλή μετεγχειρητική ποιότητα ζωής και οικονομοτεχνική λογική.

Δέσμευση των χειρουργών του Τμήματος Χειρουργικής Ήπατος-Παγκρέατος  αποτελεί η συνεχής, επιστημονική αναζήτηση, εκπαίδευση και προσπάθεια για αναβάθμιση των υπηρεσιών, με σκοπό να καταστήσουν το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, κέντρο αναφοράς για την Ελλάδα.

Covid-19
Προπληρωμή Test