Το πιο σύγχρονο σύστημα προώθησης της βαλβίδας Portico για διαδερμικές επεμβάσεις TAVI στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Σημαντικό βήμα για την επιτυχία και τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας στις διαδερμικές επεμβάσεις αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας (TAVI), αποτελεί το πρωτοποριακό σύστημα προώθησης Flex Nav της βαλβίδας Portico, το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κατ΄ αποκλειστικότητα από το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

Το νέο σύστημα προώθησης Flex Nav για τη βαλβίδα της Portico (Abbott) χρησιμοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στους επτά πρώτους ασθενείς που έλαβαν εξιτήριο, από την ομάδα της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού, ενώ από την ίδια ομάδα έγινε και η πρώτη επέμβαση στην Αθήνα, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Αμαρουσίου.

Όπως επισημαίνει ο Διευθυντής της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Επεμβατικός Καρδιολόγος Βλάσης Νινιός, το νέο σύστημα αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο τεχνολογικά επιτεύχθηκε για την προώθηση της πλέον καταξιωμένης βαλβίδας Portico και εξηγεί το γιατί:

“Η υπεροχή του συστήματος Flex Nav έγκειται στα εξής χαρακτηριστικά: Πρώτον, ότι το σύστημα προώθησης είναι υδρόφιλο και το πιο λεπτό, με αποτέλεσμα να καθίσταται πολύ ευκολότερη η διέλευσή του από στενώσεις αγγείων – που συχνά απαντώνται στη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών - μέχρι του σημείου εφαρμογής. Το προφίλ του συστήματος προώθησης είναι το μικρότερο που κυκλοφορεί διεθνώς. Το κυριότερο όμως, είναι ότι η τεχνολογία που ενσωματώνει το συγκεκριμένο σύστημα προώθησης, παρέχει στον επεμβατικό ιατρό τη δυνατότητα να τοποθετήσει τη βαλβίδα με ακρίβεια χιλιοστού και απολύτως προβλέψιμο τρόπο.”

Ο λόγος για τον οποίο η ομάδα της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής επιλέχτηκε για την πρώτη χρήση του νέου συστήματος Flex Nav στην Ελλάδα είναι, σύμφωνα με τον κ. Β. Νινιό, “η μεγάλη εμπειρία και ο αντίστοιχα μεγάλος αριθμός περιστατικών στις διαδερμικές επεμβάσεις βαλβίδων. Τα δεδομένα αυτά, εξάλλου, αποτελούν τους λόγους για τους οποίους το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης προορίζεται να γίνει Κέντρο Αριστείας και Εκπαίδευσης Ιατρών από το εξωτερικό και την Ελλάδα στη συγκεκριμένη τεχνολογία”, όπως τονίζει χαρακτηριστικά.

Την ομάδα της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, αποτελούν οι Επεμβατικοί Καρδιολόγοι Βλάσης Νινιός και Ηλίας Νινιός και οι Ειδικοί Καρδιολόγοι, Ανδρέας Ιωαννίδης και Σωτήρης Ευαγγέλου. Η Β’ Καρδιολογική Κλινική διαθέτει έγκριση από τον ΕΟΠΥΥ για την τοποθέτηση διαδερμικών αορτικών βαλβίδων (TAVI) και τη διαδερμική επιδιόρθωση μιτροειδούς και τριγλώχινας βαλβίδας.

Covid-19
Προπληρωμή Test