Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Μοναδικός ιδιωτικός πάροχος Υγείας στο ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «EVOTION»

Ολοκληρώνεται το ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «EVOTION»

Αθήνα 31 Ιανουαρίου 2020Ολοκληρώνεται με επιτυχία το τριετές ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «EVOTION», στο οποίο ο  Όμιλος Ιατρικού Αθηνών είναι ο μοναδικός ιδιωτικός κλινικός πάροχος Υγείας που συμμετέχει πανευρωπαϊκά.

Σημειώνεται ότι, το «EVOTION» αποτελεί μέρος του «Horizon 2020», του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού προγράμματος, στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την τεχνολογία, με συνολικές επενδύσεις περισσότερα από 80 δις ευρώ, στην επταετία 2014 – 2020, με στόχο την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Δρ. Γεώργιος Γαβαλάς, Διευθυντής Ωτολογίας, Ακοολογίας και Νευροωτολογίας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε στη συγκεκριμένη πανευρωπαϊκή, πρωτοποριακή δράση, που στόχο έχει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, την 5η συχνότερη αιτία αναπηρίας, τη βαρηκοΐα, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων. Η εμπειρία του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στον ευαίσθητο αυτόν τομέα είναι αναμφισβήτητη και αποτέλεσε βασικό κριτήριο επιλογής μας».

Ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών τόνισε: «Πιστοί στη δέσμευση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών να επενδύει διαρκώς στην ιατρική πρωτοπορία και καινοτομία, συμμετέχουμε στο «EVOTION», ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα - τομή στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και στη χάραξη μακροοικονομικής πολιτικής υγείας, σε επίπεδο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου συμμετέχουμε ενεργά και συνεισφέρουμε στη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών wearables και big data analysis, πρωτοστατώντας, με αυτόν τον τρόπο, στην πιο σύγχρονη, ιατρική τάση, αυτή της Precision Medicine».

Πρόγραμμα Evotion

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συμμετέχει μαζί με 12 πανεπιστημιακά τμήματα, εταιρείες και φορείς από 8 χώρες στο ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «EVOTION», μεταξύ των οποίων, η εταιρεία Oticon A/S, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το City University of London, το University College London, το Nofer Institute of Occupational Medicine, το Institute of Public Health for the Osijek-Baranya County και το Università degli Studi di Milano (UNIMI). Σκοπός του προγράμματος είναι η συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικών Δημόσιας Υγείας που σχετίζονται με τη Βαρηκοΐα, αλλά και τον τρόπο διαχείρισής τους από τους επαγγελματίες του χώρου και τους φορείς υγείας.


Για περισσότερες δημοσιογραφικές πληροφορίες:

Σάββας Καραγιάννης, Communications Manager,  Γενική Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Τηλ.:210 6287236, E-mail: s.karagiannis@iatriko.gr

Covid-19
Προπληρωμή Test