ΜΕΘ: Ποιος ο ρόλος της στο σύγχρονο νοσοκομείο; Πώς επιλέγονται οι ασθενείς για νοσηλεία;