Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα και άλλες παγιδευτικές νευροπάθειες

Οι παγιδευτικές νευροπάθειες αφορούν βλάβες συγκεκριμένων νεύρων σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος, από πίεση-τραυματισμό του νεύρου. Η συχνότερη και πιο γνωστή είναι το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα που προκαλεί πόνο, αιμωδία και δυσαισθησία στο χέρι που πάσχει. Ανάλογα συμπτώματα παρουσιάζονται σε άλλες παγιδευτικές νευροπάθειες που αφορούν άλλα νεύρα.

Η Νευροφυσιολογική διερεύνηση συμβάλλει στην εντόπιση της βλάβης, τον καθορισμό της βαρύτητας και των ενδεχόμενο αποκλεισμό άλλων αιτίων που μπορεί να προκαλέσουν τα ίδια συμπτώματα.