Ρήξη συνδέσμων γόνατος

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος βρίσκεται στο εσωτερικό του γόνατος. Πήρε το όνομά του από την πορεία που διαγράφει μέσα στην άρθρωση και τη σχέση που έχει με τον οπίσθιο χιαστό.

Η κύρια λειτουργία του πρόσθιου χιαστού είναι να περιορίζει την πρόσθια ολίσθηση της κνήμης σε σχέση με το μηρό καθώς και να ελέγχει την υπέρμετρη στροφική λειτουργία της άρθρωσης.

Η αρθροσκοπική συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού συνδέσμου αποτελεί τη πιο σύγχρονη χειρουργική μέθοδο.

Τα πλεονεκτήματά της αρθροσκοπικής πλαστικής του προσθίου χιαστού, είναι:

  • Λιγότερος χειρουργικός χρόνος
  • Μικρότερη παραμονή στην κλινική
  • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος
  • Γρηγορότερη αποκατάσταση του ατόμου
  • Γρηγορότερη επαναφορά στις δραστηριότητές του

Ο στόχος της επέμβασης είναι να αποκαταστήσει την σταθερότητα της άρθρωσης έτσι ώστε να αποτραπεί το δυνατόν ο κίνδυνος πρόωρης εκφύλισης (οστεοαρθρίτιδα) και να επαναφέρει το άτομο το συντομότερο δυνατό στη καθημερινή του δραστηριότητα.

Η αρθροσκοπική ανακατασκευή της ρήξης του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου εφαρμόζεται σε ασθενείς με ολική ρήξη του συνδέσμου ο οποίος εμφανίζει λειτουργικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια των ανατομικών κινήσεων και των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Επίσης ένδειξη χειρουργικής αντιμετώπισης αποτελεί η πολλαπλή ρήξη των συνδέσμων του γόνατος π.χ. ρήξη του οπίσθιου χιαστού μαζί με ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου ή με ρήξη του έξω πλαγίου συνδέσμου, εξάρθρημα του γόνατος και άλλες.

Έχουν αναπτυχθεί πολλές χειρουργικές τεχνικές για την αντιμετώπιση της ρήξης του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου και ο κύριος στόχος αυτών είναι η αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας του συνδέσμου.

Τα μοσχεύματα που χρησιμοποιούνται για την αναδημιουργία του συνδέσμου είναι αυτομοσχεύματα ή αλλομοσχεύματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ