Παροδική ταχύπνοια του νεογνού

Συχνό πρόβλημα που παρουσιάζεται συνήθως σε τελειόμηνα νεογνά που γεννιούνται με καισαρική τομή. Η παροδική ταχύπνοια του νεογνού αντιμετωπίζεται με χορήγηση οξυγόνου και ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, διότι λόγω της αναπνευστικής δυσχέρειας το νεογνό δεν μπορεί να σιτιστεί.