Παραρρινοκολπίτιδα – Ρινικοί πολύποδες

Η χρόνια φλεγμονή των κόλπων του προσώπου, με ή χωρίς ρινικούς πολύποδες, αποτελεί την πιο συχνή αιτία οσφρητικών διαταραχών. Στα πλαίσια της χρόνιας φλεγμονής, συχνά δημιουργούνται τοπικές διογκώσεις του βλεννογόνου (πολύποδες), που προκαλούν δυσχέρεια ρινικής αναπνοής και διαταραχές της όσφρησης, είτε σταθερές είτε με διακυμάνσεις. Οι διαταραχές αυτές αποδίδονται σε οίδημα στην οσφρητική περιοχή της μύτης, που εμποδίζει την αντίληψη των οσμών, αλλά και σε απ’ ευθείας τοξικές αλλοιώσεις των οσφρητικών κυττάρων από τους βιοχημικούς μηχανισμούς.

Οι διαταραχές της όσφρησης στις χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις της μύτης και των κόλπων του προσώπου έχουν άριστη πρόγνωση και σχεδόν πάντα βελτιώνονται ή αποκαθίστανται, με την έλεγχο της υπεύθυνης νόσου.