Ορθοκήλη

Το κατώτερο τμήμα του εντέρου προβάλλει σα μικρό ή μεγαλύτερο «μπαλόνι» μέσα στον κόλπο.