Ορθοκήλη

Το κατώτερο τμήμα του εντέρου προβάλλει σα μικρό ή μεγαλύτερο «μπαλόνι» μέσα στον κόλπο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Covid-19
Προπληρωμή Test