Νευροεκφυλιστικές παθήσεις

Τα τελευταία χρόνια, έχει αποδειχθεί η σύνδεση μεταξύ όσφρησης και εκφυλιστικών παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Για παράδειγμα, οι οσφρητικές διαταραχές στη νόσο του Parkinson ή το Alzheimer μπορεί να εμφανιστούν πολύ νωρίτερα από τις κινητικές διαταραχές, ενώ, αν υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό, λειτουργούν ως προάγγελος της ασθένειας. Γι’ αυτό το λόγο, μια προοδευτική μείωση έως και απώλεια της οσφρητικής οξύτητας, χωρίς άλλη προφανή αιτία, απαιτεί άμεση εκτίμηση από τον ειδικό, ώστε να αποκλειστούν σοβαρές παθήσεις του εγκεφάλου.