Ιογενείς λοιμώξεις και Covid-19

Οι ιογενείς λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού είναι από τις πιο συχνές αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν απώλεια όσφρησης. Έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι ιοί (ρινοϊοί, ιός influenza, parainfluenza) με κυρίαρχο τον πρόσφατο SARS-CoV-2 υπεύθυνο για την πανδημία Covid-19. Είναι γνωστό ότι οι πρώτες μεταλλάξεις του ιού αυτού προκαλούσαν σε μεγάλο ποσοστό διαταραχές της όσφρησης.

Η αιφνίδια απώλεια της όσφρησης, που προκαλούν οι ιώσεις, υποχωρεί συνήθως μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Ωστόσο, κάποιες φορές οι διαταραχές στην όσφρηση μπορεί να επιμένουν παρά την υποχώρηση των λοιπών συμπτωμάτων και να απαιτείται θεραπεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαταραχές όσφρησης μετά από ιογενείς λοιμώξεις είναι από τις πιο ιάσιμες και αναστρέψιμες περιπτώσεις, εφόσον υπάρχει σωστή ιατρική καθοδήγηση.