Χειρουργικές παθήσεις (γαστρεντερικού, αναπνευστικού, ουροποιογεννητικού)

Οι χειρουργικές παθήσεις της νεογνικής ηλικίας (τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο, ατρησία οισοφάγου, ατρησία εντέρου, νεκρωτική εντεροκολίτιδα, βουβωνοκήλη κ.λπ.) αντιμετωπίζονται με μεγάλη επιτυχία στην ΜΕΝΝ σε συνεργασία με την παιδοχειρουργική και παιδοαναισθησιολογική ομάδα του Παιδιατρικού.