Επείγουσα Καισαρική Τομή

Η Καισαρική Τομή (ΚΤ) παραδοσιακά πλέον έχει επικρατήσει να διακρίνεται σε προγραμματισμένη και επείγουσα.

Η επείγουσα Καισαρική Τομή έχει ευρείες ενδείξεις, καθώς μπορεί να περιλάβει περιπτώσεις στις οποίες η γέννηση πρέπει να περατωθεί εντός λίγων λεπτών προκειμένου να σωθεί η ζωή της μητέρας ή του παιδιού ανάλογα με την ένδειξη, καθώς και περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, αλλά η γέννηση πρέπει να περατωθεί άμεσα, όπως σε γυναίκες με προηγηθείσα Καισαρική Τομή, που προσέρχονται με φαινόμενα τοκετού.

Ενδείξεις Επείγουσας Καισαρικής Τομής

Οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η άμεση διεκπεραίωση του τοκετού με επείγουσα καισαρική τομή περιλαμβάνουν:

 • Μεγάλη αιμορραγία στην κύηση.
 • Προδρομικός πλακούντας ή πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα, εφόσον υπάρχει θετική καρδιακή λειτουργία του εμβρύου και ο τοκετός δε μπορεί να γίνει από την κολπική οδό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ταυτόχρονη αιμοδυναμική ανάταξη της επιτόκου.
 • Βραδυκαρδία (πτώση των καρδιακών παλμών) του εμβρύου
 • Επίμονες επιβραδύνσεις του καρδιακού ρυθμού του εμβρύου κάτω από 70 παλμούς ανά λεπτό, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την αποπεράτωση του τοκετού από την κολπική οδό.
 • Πρόπτωση ομφαλίου λώρου (έξοδος του ομφαλίου λώρου από τον κόλπο πριν τη γέννηση του εμβρύου).
 • Όταν υπάρχει θετική καρδιακή λειτουργία του εμβρύου και ο τοκετός δε μπορεί να πραγματοποιηθεί από την κολπική οδό.

Η διαδικασία Επείγουσας Καισαρικής Τομής

Όταν αποφασιστεί η διενέργεια επείγουσα καισαρικής τομής για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:

 • Λήψη συναίνεσης από την έγκυο. Σε περιπτώσεις υπερ-επείγουσας ΚΤ αρκεί η προφορική συναίνεση, η οποία καταγράφεται στο ιστορικό της εγκύου.
 • Απαραίτητη η λήψη γενικής αίματος και ομάδας αίματος, αν δεν έχουν ήδη ληφθεί.
 • Τοποθέτηση της επιτόκου σε αριστερή πλάγια θέση, και συνεχής καρδιοτοκογραφική παρακολούθηση του εμβρύου.
 • Απαραίτητη είναι η παρουσία νεογνολόγου για την ανάνηψη του εμβρύου, ο οποίος θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για την ένδειξη της ΚΤ.
 • Η απόφαση σχετικά με τη χορήγηση αναισθησίας, θα πρέπει να ληφθεί από τον εφημερεύοντα Αναισθησιολόγο, μετά από συζήτηση με το Μαιευτήρα.
 • Πρέπει να χορηγείται προφυλακτικά αντιβίωση.
 • Πρέπει να ενθαρρύνεται η επαφή της λεχωίδας με το νεογνό.
 • Στις λεχωίδες μετά από επείγουσα ΚΤ πρέπει να προσφέρεται υποστήριξη στο θηλασμό, όσο το δυνατό νωρίτερα μετά τη γέννηση του παιδιού.
 • Πρέπει να χορηγείται θρομβοπροφύλαξη με χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες.