Δυσπλαστικές αλλοιώσεις κόλπου

Οι αλλοιώσεις κόλπου διαχωρίζονται σε χαμηλόβαθμες και υψηλόβαθμες βλάβες. Σαν νοσολογική οντότητα είναι σπανιότερη από την αντίστοιχη του τραχήλου και με αργή εξέλιξη.