Διαταραχές Ακοής

Στα πλαίσια διερεύνησης έκπτωσης της Ακοής Τα Στελεχιαία Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά μπορούν να συμβάλουν στον καθορισμό της ελάχιστης έντασης που ακούει ο εξεταζόμενος (ουδός Ακουστότητας) και στην εντόπιση της βλάβης, αλλά και στην επιβεβαίωση της διαταραχής στην Ακουστική οδό.