Παθολόγος, Υπεύθυνος Υπερτασιολογικού Ιατρείου, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
Παθολόγος