Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ξυλωμένος Γεώργιος
Λοιμωξιολόγος