Χειρουργός Ουρολόγος, Υπεύθυνος Τμήματος Βραχυθεραπείας Προστάτη, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βούλγαρης Στυλιανός
Χειρουργός Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test