Ουρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βούλγαρης Στυλιανός
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test