Καρδιολόγος, Διευθυντής Εργαστηρίου Κόπωσης, ελέγχου Αρρυθμιών και Πίεσης, Athens Heart Center, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βολτυράκης Ευάγγελος
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test