Νευροχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΒΟΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Νευροχειρουργός