Νευροχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΒΟΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Νευροχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test