Πνευμονολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βελδέκης Δημήτριος
Πνευμονολόγος