Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Βεκιάρης Ιωάννης
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test