Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τζερμιάς Χριστόφορος
Δερματολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test