Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τσούκας Δημήτριος
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test