Ορθοπεδικός Χειρουργός, Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής Μεγάλων Αρθρώσεων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τσαρούχας Ιωάννης
Ορθοπεδικός