Ορθοπεδικός, Διευθυντής Τμήματος Σπονδυλικής Στήλης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τριανταφυλλόπουλος Γεώργιος
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test