Ορθοπεδικός, Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τριανταφυλλόπουλος Δημήτριος
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test