Ορθοπεδικός, Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής, Διευθυντής Τμήματος Αναίμακτης - Μη Μεταγγιστικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τριανταφυλλόπουλος Δημήτριος
Ορθοπεδικός