Ορθοπεδικός, Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής, Διευθυντής Τμήματος Αναίμακτης - Μη Μεταγγιστικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής, Ιατρικό Περιστερίου

Αρθροπλαστική γόνατος: Η υπεροχή της ψηφιακής πλοήγησης στο Ιατρικό Περιστερίου

Για την ψηφιακά καθοδηγούμενη ολική αρθροπλαστική γόνατος, μία τεχνική που αντιμετωπίζει και αποκαθιστά οριστικά τις φθαρμένες αρθρώσεις, μας μιλά ο Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, MD, Ορθοπεδικός, Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής, Ιατρικό Περιστερίου

Γενικά:

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι σήμερα μία από τις πιο συχνές χειρουργικές επεμβάσεις στην Ορθοπαιδική. Παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα σε ασθενείς που πάσχουν από τελική, τρι-διαμερισματική οστεοαρθρίτιδα, με συμπτώματα που συνεχίζουν να επιμένουν, παρά την εξάντληση όλων των συντηρητικών και μη επεμβατικών θεραπευτικών μεθόδων. Αν και η προοδευτική αυτή πάθηση, που χαρακτηρίζεται από βαθμιαίο εκφυλισμό και απώλεια του αρθρικού χόνδρου, είναι η συχνότερη αιτία υποβολής σε αρθροπλαστική (με τις εκτιμήσεις να προβλέπουν ετήσια συχνότητα εμφάνισης 240 άτομα ανά 100.000 ετησίως), υπάρχουν και άλλες πιθανές διαγνώσεις που ενδείκνυνται για αντικατάσταση της άρθρωσης. Μεταξύ αυτών είναι η φλεγμονώδη αρθρίτιδα, το κάταγμα (μετατραυματική οστεοαρθρίτιδα ή / και παραμόρφωση), η δυσπλασία και η κακοήθεια.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για μία επέμβαση αρθροπλαστικής;

Πριν τη λήψη της απόφασης θα πρέπει να εξετάζονται οι σχετικοί κίνδυνοι και τα πιθανά οφέλη κατά περίπτωση. Δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός παραγόντων μπορεί να επηρεάσει την πρόθεση, πριν από την εκτέλεση μιας ολικής αρθροπλαστικής σε οποιονδήποτε ασθενή απαιτείται λήψη λεπτομερούς ιστορικού, κλινική εξέταση και απεικονιστικές εξετάσεις. Μεταξύ άλλων, λαμβάνονται υπόψη προηγούμενες αρθρικές αντικαταστάσεις, αρθροσκοπήσεις ή άλλες χειρουργικές επεμβάσεις γύρω από το γόνατο, διότι οι παλιές χειρουργικές ουλές μπορούν να επηρεάσουν τη σχεδιαζόμενη χειρουργική προσέγγιση. Επιπρόσθετα, οι ασθενείς με ιστορικό προηγούμενων τραυματισμών ή επεμβάσεων μπορεί να παρουσιάσουν παραμορφώσεις μηχανικών αξόνων ή αστάθεια γόνατος.

Ολική αρθροπλαστική γόνατος με το σύστημα OrthoKey

Η αιχμή του δόρατος στην ψηφιακή υποβοήθηση στις μέρες μας για την ολική αρθροπλαστική του γόνατος είναι το σύστημα OrthoKey, καθώς παρέχει αποτελεσματικά εργαλεία για την ευθυγράμμιση του άκρου και κατάλληλη εξισορρόπηση των μαλακών ιστών, στοιχεία καθοριστικά για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση του εμφυτεύματος. Σε πραγματικό χρόνο δίνει κατευθυντήριες οδηγίες στον χειρουργό, επιτρέπει το χειρουργικό σχεδιασμό βάσει των ανατομικών δεδομένων του ασθενούς και προσφέρει λεπτομερή καθοδήγηση για την καλύτερη ολοκλήρωση κάθε χειρουργικού βήματος, με αξιόπιστα αποτελέσματα.

Ποια είναι τα οφέλη για τον ασθενή;

Τα οφέλη που αποκομίζει ο ασθενής με τη χρήση της μεθόδου του συστήματος ψηφιακής πλοήγησης για την αρθροπλαστική γόνατος, είναι πολλαπλά. Μεταξύ άλλων, αποτελεί ένα σύστημα, φιλικό, εύκολο και αξιόπιστο στη χρήση, προσφέρει ακριβή και αναπαράξιμη τοποθέτηση εμφυτευμάτων και διαθέτει σύστημα πλοήγησης, χωρίς την ανάγκη αξονικής τομογραφίας. Παράλληλα αποτελεί μία αναίμακτη τεχνική που μειώνει τον χειρουργικό χρόνο (οπότε και την πιθανότητα φλεγμονών), κυρίως, όμως, προσφέρει μακροβιότητα και βελτιωμένη λειτουργική έκβαση, επιτρέποντας την άμεση κινητοποίηση του ασθενούς. Τέλος, για την εκτέλεσή της χρησιμοποιούνται μικρότερα εργαλεία, συμβάλλοντας έτσι στην ελαχιστοποίηση του τραύματος, του μετεγχειρητικού πόνου και στην ταχύτερη ανάρρωση.

Ιατρός

Ορθοπεδικός, Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής, Διευθυντής Τμήματος Αναίμακτης - Μη Μεταγγιστικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής, Ιατρικό Περιστερίου