Χειρουργός, Διευθυντής Κλινικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής & Χειρουργικής Ογκολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Στρατούλιας Κωνσταντίνος
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test