Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και Επιστημονικός Διευθυντής, Ιατρικό Δάφνης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σταυγιανουδάκης Γεώργιος
Νεφρολόγος