Χειρουργός Ογκολόγος, Εξειδικευμένος στην Περιτοναϊκή Καρκινωμάτωση -Hipec, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test