Οφθαλμίατρος, Διευθυντής Τμήματος Καταρράκτη & Διαθλαστικής Χειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σμαχλίου Πέτρος
Οφθαλμίατρος