Αναισθησιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σκαφτούρου Βασιλική
Αναισθησιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test