Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Αιμοδυναμικού Τμήματος Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σιάντος Ευάγγελος
Επεμβατικός Καρδιολόγος