Καρδιοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ρουμπελάκης Απόστολος
Καρδιοχειρουργός